Selectieprocedure

Er wordt uitsluitend geselecteerd op basis van de officiële KNSB-ranglijst 500 meter, lopende seizoen, Nederlandse ijsbaan. De peildatum is maandag 9 januari 2017. Tijden die op de peildatum niet in de officiële KNSB-ranglijst zijn opgenomen, zijn niet geldig!

Voor deelname gelden de volgende limieten.

  categorie   afstanden   limiet 500m
  Pupillen C   300m  – 500m   <1:01.00
  Pupillen B   500m  – 700m   <   56:00
  Pupillen A meisjes   500m  – 1000m   <   52:00
  Pupillen A jongens   500m  – 1000m   <   50:00

Selectie

 1. Eerst wordt van iedere 400/333m baan (18) de baansnelste uitgenodigd. Onder baansnelste wordt degene verstaan die de snelste tijd op een Nederlandse baan heeft gereden van alle schaatsers in zijn/haar categorie en die een relatienummer heeft dat verbonden is aan die ijsbaan.
 2. Vervolgens worden per categorie de volgende 9 snelsten van de landelijke KNSB-ranglijst per categorie uitgenodigd. Indien er van een ijsbaan geen schaatsers zijn die aan de limiet voldoen, zal de eerst volgende snelste van de landelijke KNSB-ranglijst uitgenodigd worden.
 3. Tenslotte wordt het deelnemersveld gecompleteerd door maximaal 1 deelnemer van de organiserende vereniging STV Eemsmond. Als er binnen STV Eemsmond geen leden geselecteerd worden, dan zal de eerst volgende snelste schaatser met een relatienummer dat verbonden is aan Kardinge worden uitgenodigd. Als geen deelnemer met een relatienummer verbonden an Kardinge kan worden geselecteerd, dan wordt de eerst volgende snelste vanuit de landelijke KNSB-ranglijst uitgenodigd.
 4. Indien een schaatser, die als baansnelste geselecteerd is, geen gebruik maakt van de uitnodiging, wordt de daarop volgende baansnelste uitgenodigd.
 5. Indien een schaatser die geselecteerd is op basis van de landelijke KNSB-ranglijst, geen gebruik maakt van de uitnodiging, wordt de daarop volgende snelste van de landelijke KNSB-ranglijst uitgenodigd.
 6. Voor schaatsers die zich afmelden na het vaststellen van de deelnemerslijst, wordt een nieuwe deelnemer opgeroepen. Dit is de eerstvolgende snelste schaatser van de KNSB-ranglijst.
 7. Wanneer blijkt dat er 2 of meer pupillen eenzelfde snelste 500 metertijd hebben gereden volgens de KNSB-ranglijst 500 meter, dan zal door de selectiecommissie worden gekeken naar de snelste tijd van de 2e te rijden afstand op het NPT. Mocht dit alsnog geen uitsluitsel bieden, dan beslist uiteindelijk de selectiecommissie. Hieromtrent vindt geen correspondentie, op welke manier dan ook, plaats.   
 8. De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om bij onvoorziene omstandigheden de deelnemerslijst naar eigen ninzicht aan te vullen met rijders die aan de limiet voldoen.
 9. De deelnemerslijst wordt vrijdag uiterlijk 20 januari 2017 vastgesteld en op de site van www.stveemsmond.nl gepubliceerd.
 • Uiterlijk op woensdag 11 januari 2017 worden de uitnodigingen aan de geselecteerden en de reserves verstuurd. In de uitnodigingsbrief die per mail worden verstuurd, staat nadere informatie over het toernooi. De lijst met geselecteerden wordt ook op de site van www.stveemsmond.nl gepubliceerd.
 • De geselecteerden moeten zich zo snel mogelijk aan- of afmelden. De inschrijving sluit op dinsdag 17 januari 2017 om 18.00 uur.
 • Geselecteerden informeren zelf hun trainer of vereniging middels een digitale brief. Trainers en vereniging worden niet persoonlijk aangeschreven vanuit de NPT organisatie.
 • Meer informatie voor schaatsers en trainers over de baandiscipline staat in de uitnodigingsbrief
 • Indien een deelnemer zich op de wedstrijddag zelf moet afmelden wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden, dan wordt die verzocht dat te doen voor 8.30 uur. Dit i.v.m het tijdig op kunnen roepen van reserves.
 • Het tijdschema wordt uiterlijk vrijdagavond voorafgaand aan de wedstrijd op de site www.stveemsmond.nl gepubliceerd.
 • Na afloop van het toernooi zullen de uitslagen worden gepubliceerd op www.stveemsmond.nl.