Jaarvergadering

Verslag jaarvergadering

Jaarverslag S.T.V. Eemsmond seizoen 2015/2016

Het bestuur bestond uit de volgende personen:

Voorzitter : Edward Stulp

Secretaris : Harold Groenewold

Penningmeester : Henk Wiersema

Vicevoorzitter : Nely Schutte

Lid (technische commissie) : Anja Stulp

Lid (communicatie) : Rian Knook

 

Ledenbeheer Petra Ritsema en Anita Dorenbos-de Vries (geen bestuursfunctie).
Het bestuur kwam het afgelopen jaar 8x in vergadering bijeen.
De ledenvergadering werd gehouden op vrijdag 13 november 2015 in Alfa college.

 

Ledenbestand
De vereniging bestond op 1 oktober 2015 uit 167 leden (1 oktober 2014: 176).
In de loop van het seizoen 2015-2016 hebben zich 25 nieuwe leden aangemeld (14-15: 28), 27 leden hebben zich afgemeld (14-15: 35).
Op 1 oktober 2016 staat het ledenbestand op 169 personen. Dit betekent een groei van 2 leden en is te verklaren doordat een aantal leden die zich hebben afgemeld nog wel functies binnen STV Eemsmond vervullen, zoals trainer of vrijwilliger.
De leden zijn als volgt over de categorieën verdeeld:
• 94 recreanten;
• 22 pupillen;
• 13 junioren (C en B);
• 6 junioren (A / (neo)-senioren/masters);
• 34 andere leden, dat wil zeggen niet-betalende en/of niet-schaatsende leden zoals:
trainers, vrijwilligers, donateurs, ere leden, leden van verdienste en bestuursleden.
Per 1 oktober 2016 hebben zich alweer 9 proefleden aangemeld voor het seizoen 2016-2017. Het ledenbestand wordt bijgewerkt door Petra Ritsema en Anita Dorenbos-de Vries.
Trainers van het seizoen 2015-2016
Maandag junioren Jur van Dijk Maandag recreanten Kees de Wilde, Janny Tjalma, Jessica Jager, Jilldau Tjalma, Nicole Bruin. Woensdag recreanten Leonie Perdok Vrijdag Leon Boer, Miriam Kerkhof Zaterdag Kees de Wilde, Jilldau Tjalma, Nicole Bruin.
Winterperiode
De opkomst tijdens de trainingen was goed. Er is weer goed gepresteerd door de Eemsmonders. Aangezien alle uitslagen tegenwoordig op internet staan laten wij de vermelding in ons jaarverslag achterwege. Er is dit seizoen geen clubrecord gereden.
Het winterkamp
Op zaterdag 17 oktober 2015 zijn weer een aantal clubleden naar Inzell in Zuid-Duitsland afgereisd voor een trainingsweek. Dit jaar is dit samen met de jeugdbaanploeg georganiseerd. Zoveel mogelijk werd samen getraind en de trainers van de jeugdbaanploeg (Wouter en Carolien Verschure) trainden ook de Eemsmonders. Daarnaast werden 2 pupillen begeleid en getraind door Jilldau Tjalma.
Op zondagochtend worden programmaboekjes (gemaakt door de familie Kuik) en Inzelltruien uitgedeeld. Iedereen meldt zich ook direct aan voor het traditioneel afsluitend etentje bij de plaatselijke pizzeria op vrijdagavond. De pupillen krijgen een aangepast trainingsschema, waarbij – op de rustdag na – 1x per dag droog of op het ijs wordt getraind. De 17 deelnemende junioren trainen 2x per dag, droog en op het ijs. Ook traditioneel is de training bulttraining en het rondje om de berg Falkenstein.
De sfeer binnen de groep is uitstekend, en de samenwerking bleek achteraf zeer goed te zijn bevallen. Wellicht voor herhaling vatbaar. Op woensdag 21 oktober is ´s middags de Atje Keulen Deelstra Trophy voor de pupillen en ´s avonds voor de junioren. Er wordt weer goed en hard gereden op het mooie ijs van de Max Aicher Arena.
Clubwedstrijden
Er zijn het afgelopen seizoen 2 clubwedstrijden gehouden in combinatie met andere verenigingen. Ook de recreanten konden meedoen. Helaas is hier niet zo veel animo voor.
Interclubs
Dit jaar hebben de pupillen en junioren van STV Eemsmond meegedaan aan 7 interclubs op 5 verschillende ijsbanen. Dit waren de volgende wedstrijden:
YVG pupillen toernooi op 7 november 2015 in Groningen
Drachtster Kei op 28 november 2015 in Heerenveen
DIJC interclub 21 november 2015 in Deventer
Interclub van de Scheuvelloper 19 december 2015 in Assen
Kerstsprinttoernooi 26 december 2016 in Heerenveen
YVG junioren interclub 11 januari 2016
In totaal zijn er 24 verschillende leden van ons naar een interclub geweest, we hebben geprobeerd dit zo goed mogelijk te verdelen en zullen dit volgend jaar ook weer doen. Onze teams werden vaak aangevuld met rijders van Borgercompagnie bij de pupillen en met rijders van YVG bij de junioren.
Helaas zijn we als club niet in de prijzen gevallen bij deze wedstrijden, maar zijn er wel pr’s gereden en hebben alle rijders een leuke dag gehad op een andere ijsbaan.
NPT
Op 30 januari is door STV Eemsmond de 22ste editie van het Nederlands Pupillen Toernooi georganiseerd. Onze hoofdsponsor was dit jaar iSkate. iSkate en vele andere sponsoren hebben het mogelijk gemaakt om dit geweldige toernooi te organiseren. Het toernooi is wederom een groot succes geworden door de inzet van de NPT-commissie en de grote groep vrijwilligers. Allen hartelijk bedankt voor jullie inzet. Van 17 400-meterbanen deden de snelste rijders per categorie (Pupil A, B en C) mee, aangevuld met de snelste elf rijders van de SARA lijst. In totaal deden er 168 deelnemers mee aan het toernooi. Dit was er een mysterie gast: Stephan Groothuis, dit was tot het laatste moment geheim gehouden. Stephan heeft een demonstratie rit gereden. En na de tijd was er tijd voor handtekeningen.
Zomerperiode
De zomertrainingen hebben in de periode van mei tot september plaatsgevonden. De fietstraining is gegeven door Jur van Dijk. Op de woensdagavond is gestart met 3 groepen. Helaas hebben na de grote vakantie de junioren groep moeten laten vervallen in verband met een te geringe deelname. De pupillen werden getraind door Jilldau Tjalma en de recreanten trainingen werden verzorgd door Janny Tjalma Op de vrijdagavond werd er geskeelerd op de skeelerbaan van Ten Boer, waar Velda Tjalma een grote groep pupillen training gaf, De is later in het seizoen bij gestaan door Marchien Goldhoorn. Britt Tjalma heeft de junioren groep training gegeven.
Zomerkamp
Voor het zomerkamp van 2016 zijn we – net als het jaar daarvoor – naar de kampeerschuur van de Klonie geweest in Ellertshaar. Met een mooi programma, een gezellige groep en prima weer, is het een geslaagd kamp geworden. In totaal hebben 25 deelnemers meegedaan, en hebben 7 trainer-vrijwilligers e.e.a. voorbereid. Rond 17.00 uur was iedereen aanwezig en zijn we begonnen met een hardlooptraining. Dit jaar hadden we als thema de Olympische Spelen en iedereen werd dan ook in een groep/land ingedeeld, samen met je groep werden vrijdag avond oud Hollandse spelletjes gespeeld zoals: blikgooien, spijkerpoepen en koekhappen. ’s Avonds werd nog even het kampvuur aangestoken en hebben we marshmallows geroosterd. Zaterdag werd begonnen met wederom een hardlooptraining, tijdens het eten werden de spellen voor de 9-kamp van die middag alvast klaargezet. Na het eten hebben we onder andere buik gegleden, sponzen trefbal en tunnelvisie voetbal gedaan. Ook was er dit jaar een stormbaan, deze werd als eerste gebruikt tijdens de 9-kamp, maar is blijven staan zodat we er verder ook nog op konden spelen/wedstrijdjes doen. ’s Avonds na de BBQ zijn we het bos ingegaan voor het bos spel. Zondag werd het kamp uiteraard afgesloten met zeepsopvoetbal.

 

In 2017 wordt het kamp georganiseerd door Leonie Perdok, Anita Dorenbos-de Vries, Jur van Dijk, Jessica Jager, Velda Tjalma en Jilldau Tjalma en zal het kamp plaatsvinden van 9 t/m 11 juni in Het westhuis van Tweehek-Recreatie te Westdorp.
Selectie
Jeugdbaanploeg
Trainers : Wouter en Carolien Verschure
Rijders : Tessa Oudman, Elwin Jongman en Mathijs Kuik.
Namens het bestuur van STV Eemsmond
Harold Groenewold
Secretaris